6 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை | கனமழை காரணமாக நாகை,சேலம், திருவாரூர், கடலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கும் மற்றும் புதுச்சேரி பள்ளிகளுக்கும் 4.10.2018 வியாழக் கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

6 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை | கனமழை காரணமாக நாகை,சேலம், திருவாரூர், கடலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கும் மற்றும் புதுச்சேரி பள்ளிகளுக்கும் 4.10.2018 வியாழக் கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Comments