உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

DGE TIME TABLE MARCH 2020 - மார்ச் / ஏப்ரல் 2020, இடைநிலை, மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை மற்றும் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் நாட்கள் குறித்த அறிவிப்பினை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.

DGE TIME TABLE MARCH 2020 - SSLC - PLUS ONE - PLUS TWO PUBLIC EXAM TIME TABLE TABLE MARCH 2020 - மார்ச் / ஏப்ரல் 2020, இடைநிலை, மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை மற்றும் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் நாட்கள் குறித்த அறிவிப்பினை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.
Read More News | Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.