மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு (+2) சிறப்புத் துணைத்தேர்வு ஜூன் 2019 தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

நடைபெற்ற, ஜூன் 2019, மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு (+2) சிறப்புத் துணைத் தேர்வெழுதிய தனித்தேர்வர்கள் (தட்கல் தனித்தேர்வுர்கள் உட்பட) தேர்வு முடிவினை, தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களாகவே 10.07.2019 (புதன்கிழமை) பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் இணையதளத்திலிருந்து தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பதிவு செய்து ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறது.
Read More News | Download

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||