தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் அடையாள அட்டை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.