உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்
  • TN MHC RECRUITMENT 2020 | சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள P.A, P.C வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.02.2021 | Click Here

JD TRANSFER MAY 2020 | பள்ளிக் கல்வித்துறையில் மூன்று இணை இயக்குநர்கள் இடமாற்றம்

பள்ளிக் கல்வித் துறையில் மூன்று இணை இயக்கு நர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பள்ளிக் கல்வித்துறையில் நிர்வாகக்காரணங்களுக்காக இணை இயக்குநர்கள், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் என பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றும் அலுவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்படுவதுவழக்கம்.

அந்த வகையில் தற்போது மூன்று இணை இயக்குநர்களை இடமாற்றம் செய்து பள்ளிக் கல்வித்துறை முதன்மைச் செயலர் தீரஜ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அலுவலர்கள் விவரம் (ஏற்கெ னவே வகித்த பதவி அடைப்புக் குறிக்குள்):
1. சி.அமுதவல்லி- இணை இயக்குநர், கள்ளர் சீரமைப்பு, பிற் படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற் படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரப்பினர் நலத்துறை, மதுரை. (இணை இயக்குநர், இடைநி லைக் கல்வி, அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை )
2. வை.குமார்- இணை இயக்கு நர், பாடத்திட்டம், மாநிலக் கல் வியியல் ஆராய்ச்சிமற்றும்பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை (இணை இயக்குநர், கள்ளர் சீரமைப்பு, பிற் படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்ப டுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரப் பினர் நலத்துறை,மதுரை)
3. பி.குமார்- இணை இயக்கு நர், இடைநிலைக் கல்வி, அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை (இணை இயக்குநர், பாடத் திட்டம், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ னம், சென்னை )
Read More News - Download

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.