உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

The Nobel Prize in Chemistry 2014 | நேனோ பரிமாணத்தில் காணக்கூடிய புளூரோசென்ட் நுண்ணோக்கி தொழில் நுட்பக் கண்டுபிடிப்புக்காக வேதியியல் துறை நோபல் பரிசு மூவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment

1. www.news.kalvisolai.com

2. www.studymaterial.kalvisolai.com

3. www.tamilgk.kalvisolai.com

4. www.onlinetest.kalvisolai.com

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.