ஊக்கம் தரும் தாய்மொழி

சந்திரயான் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்த போது: தாய்மொழியில் கல்வி கற்றவர்கள் சர்வதேச அளவில் சாதனை புரிய முடியும். அதே சமயம், நாம் நமக்குக் கிடைத்த வாய்ப்புகளை முறையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கடின உழைப்புக்கு எப்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
தமிழக இளைஞர்கள் கடின உழைப்புக்கு சளைக்காதவர்கள். அவர்கள் கிடைத்த வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறவர்கள். வெவ்வேறு மாநிலங்கள் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுடன் நான் பணிபுரிகிறேன். தாய்மொழியில் கல்வி கற்றவர்களிடம் உள்ள திறமை என்னை வியக்க வைக்கிறது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Comments