கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : கால்நடை ஆய்வாளர் . மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 583 . விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.12.2019.

  • கால்நடை பராமரிப்புத்துறை  அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
  • பதவி : கால்நடை ஆய்வாளர்  .
  • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 583 .
  • விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 20.12.2019.
  • இணைய முகவரி : www.tn.gov.in

Read More News

Comments