செப்டம்பர் 2023 மாத பள்ளி நாட்காட்டி : Quarterly Holidays Details


  • செப்டம்பர் 2023 மாத பள்ளி நாட்காட்டி : காலாண்டுத் தேர்வு தொடக்கம்: 15.09.2023 (11-12 வகுப்புகள்), 18.09.2023 (6-10 வகுப்புகள்), காலாண்டுத் தேர்வு முடிவு: 27.09.2023 (6-12 வகுப்புகள்), தேர்வு விடுமுறை: 28.09.2023 முதல் 02.10.2023 வரை 5 நாட்கள்.

  • NEED THIS DOCUMENT ? | DOWNLOAD

  • NEED MORE ? | CLICK HERE

kalvisolai-telegram kalvisolai official group

No comments:

Post a Comment

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||