பாடம் 5 | செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் | 11BZL5TM | KALVISOLAI | CLASS 11 | BIOLOGY ZOOLOGY | BOOK BACK 1 MARK MCQ | ONLINE TEST | AUDIO BOOK.

ப்ளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்தத் தேர்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த யூ ட்யூப் தளத்தில் வரும் ஆடியோவை ப்ளே செய்து மீண்டும் மீண்டும் கேளுங்கள். ஆடியோவை கேட்கும் பொழுதே கீழே உள்ள கேள்வி பதில்களை SCROLL செய்து உற்று நோக்குங்கள். பிறகு கேள்விகளில் உள்ள சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து TOUCH செய்யுங்கள்.. கடைசியாக நீங்கள் எடுத்த மதிப்பெண் வரும். அந்த மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ் இல் பதிவு செய்யுங்கள். மதிப்பெண் குறைந்தால் மீண்டும் ஒருமுறை முயற்சி செய்யுங்கள்... வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே...அன்புடன் - K.K.D.

☝️☝️☝️ PLAY AUDIO FIRST... JUST TOUCH ABOVE IMAGE ☝️☝️☝️

1 ➤ கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியத்தைக் குறிப்பிடவும்.
1. Choose the incorrect sentence from the following.


2 ➤ கைம் (இரைப்பைப்பாகு) என்பது........?
2. What is chyme....?


3 ➤ கணைய நீர் மற்றும் பைகார்பனேட் உருவாதலைத் தூண்டும் ஹார்மோன்.
3. Which of the following hormones stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate?


4 ➤ ஒடி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப் பாதுகாக்கிறது?
4. The sphincter of Oddi guards.


5 ➤ சிறுகுடலில் செயல் மிகுகடத்தல் நிகழ்ச்சி மூலம் எது உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது.
5. In the small intestine, active absorption occurs in case of.


6 ➤ கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த இணை தவறானது?
6. Which one is incorrectly matched?


7 ➤ கிளிசரால், கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளை உட்கிரகிப்பது.
7. Absorption of glycerol, fatty acids and monoglycerides takes place by.


8 ➤ கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி.
8. First step in digestion of fat is.


9 ➤ எண்டிரோகைனேஸ் எதனை மாற்றுவதில் பங்கேற்கிறது.
9. Enterokinase takes part in the conversion of.


10 ➤ கீழ் உள்ளனவற்றுள் பொருந்தாத இணை எது? வரிசை-I & வரிசை-II
10. Which of the following combinations are not matched?


11 ➤ சரியான இணைகளை உருவாக்குக.
P) சிறுகுடல் - i) மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை,
Q) கணையம் - ii) நீரை உட்கிரகித்தல்,
R) கல்லீரல் - iii) மின்பகு பொருட்களைக் கடத்துதல்,
S) பெருங்குடல்- iv) செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
11. Match column I with column II and choose the correct option.
(P) Small - (i) Largest factory intestine.
(Q) Pancreas I - (ii) Absorption of Water.
(R) Liver - (iii) Carrying lectrolytic solution .
(S) Colon - (iv) Digestion and absorption.


12 ➤ சரியான இணைகளை உருவாக்குக.
P) சிறுகுடல் - I) 23 செ.மீ.
Q) பெருங்குடல் - II) 4 மீட்டர்.
R) உணவுக்குழல் - III) 12.5 செ.மீ .
S) தொண்டை - IV) 1.5 மீ.
12. Match column I with column II and choose the correct option Column -1 Column - II.
(P) Small intestine - (i) 23 cm.
(Q) Large intestine - (ii) 4 meter.
(R) Oesophagus - (iii) 12.5 cm.
(S) Pharynx - (iv) 1.5 meter.


13 ➤ சரியான இணைகளை உருவாக்குக.
P) லிபேஸ் I) ஸ்டார்ச்
Q) பெப்சின் II) காசின்
R) ரென்னின் - III) புரதம்
S) டயலின் IV) லிபிட்.
13. Match column I with column II and choose the correct option Column - I Column - II.
(P) Lipase - (i) Starch.
(Q) Pepsin - (ii) Casein .
(R) Renin - (iii) Protein.
(S) Ptyalin - (iv) Lipid.


14 ➤ கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ல.
14. Which of the following is not the function of the liver?


15 ➤ அறிக (A) : சிறுகுடலைப்போலப் பெருங்குடலிலும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன.
காரணம் (R) : நீர் உட்கிரகித்தல் பெருங்குடலில் நடைபெறுகின்றது.
15. Assertion: (A) Large intestine also shows the presence of villi like small intestine.
Reason: (B) Absorption of water takes place in the large intestine.


16 ➤ குடலுறிஞ்சி பற்றிய தவறான கூற்றைக் குறிப்பிடவும்.
16. Which of the following is not true regarding intestinal villi?

Your Score iskalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

👇👇👇 JOIN WITH US 👇👇👇

 1. Kalvisolai Telegram Channel Invite Link | Click

 2. Kalvisolai Telegram Group Invite Link | Click

 3. Kalvisolai Whats App Invite Link - Group 21 | Click

 4. Kalvisolai Job Alert Whats App Invite Link - Group 4 | Click

 5. Kalvisolai Facebook Page Invite Link | Click

 6. Kalvisolai Facebook Group Invite Link | Click

 7. Kalvisolai Edu Video Youtube Invite Link | Click

 8. Kalvisolai Youtube Kalvisolai Official Invite Link | Click

 9. Kalvisolai Twitter Invite Link | Click

21 comments:

 1. K. Rathina priya
  T.A.H.S.school
  Kallimandayam
  My mark is 16/16

  ReplyDelete
 2. My name is s.dhayala Moorthy my mark is 16/16 full mark

  ReplyDelete
 3. K. Nithyasri devi
  Ennaiyiram higher secondary school
  My mark 16/16

  ReplyDelete
 4. My name is s.praveen Kumar 16/15

  ReplyDelete
 5. 𝙼𝚢 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝙹 𝚐𝚞𝚗𝚊 14/16

  ReplyDelete
 6. V.pavithra
  11th
  Thiruppathi arulneri higher secontary school,kallimandhayam.
  16/16

  ReplyDelete
 7. N.Deva dharshini,
  11th,
  T.A.Hr.Sec.School,
  Kallimandayam.
  My mark is 16/16

  ReplyDelete
 8. K.mathumathi
  11th std
  TAHS School-Kallimandayam
  My mark is 16/16

  ReplyDelete
 9. R.Naveenkumar
  11th SD
  TAHS school kallimandayam
  Mark. 16/15

  ReplyDelete
 10. Thank you for posting such a nice post. Keep posting. It is really helpful ร้านติดฟิล์มรถยนต์

  ReplyDelete

||| www.new.kalvisolai.com - What’s New Today...Click Here... |||

TRB PG RECRUITMENT 2021 | TRB அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. பதவி : PGT/PD/Computer Instructor Grade I விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 17.10.2021. | Click Here
kalvisolai-kalviseihi-padasalai-kalvikural-kaninikkalvi-

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.